Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
fot. M. Wyszyńska/FINA
Powrót

Czytaj kulturę! | Zajęcia dla uczniów | II–VI 2018

Zapraszamy zorganizowane grupy uczniów gimnazjów, liceów oraz siódmych klas szkoły podstawowej na podróż przez problemy, zjawiska i dzieła – czyli na zajęcia z cyklu „Czytaj kulturę!", przybliżające metody samodzielnej analizy tekstów kultury, w tym filmów i dziedzictwa audiowizualnego.

Będziemy się odnosić do dziedzictwa filmowego ze zbiorów FINA, a także do najważniejszych dla naszej kultury dzieł literackich. Uczestnicy w trakcie warsztatów nauczą się jak rozpoznawać powtarzające się w kulturze motywy i wzory, a także dowiedzą się jak w tym kontekście interpretować dzieła kultury popularnej. Wszystkie tematy i problemy poruszane na zajęciach są związane z postawą programową i mogą być traktowane jako rodzaj wstępu i przygotowania do egzaminu maturalnego i kończącego edukację gimnazjalną.

Zajęcia prowadzi dr Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca z Uniwersytetu SWPS, który zajmuje się historią kultury, codzienności i kinematografii polskiej.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w sali Wielka Gra w siedzibie FINA przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie w godzinach 11.00-14.00.

Motywy

Miłość

Dlaczego Romeo i Julia stali się bohaterami popkultury? Jaki obraz współczesnego świata może budować Tinder i inne aplikacje / strony randkowe? Ile miłości jest w teledyskach gwiazd muzyki pop czy hip-hopu? Podczas warsztatów razem z uczniami wspólnie zastanowimy się nad motywem miłości w różnych tekstach kultury.

Bunt

Co o byciu buntownikiem mówi współczesna popkultura? Czy sztuka może być wyrazem buntu? Kiedy jest nam najłatwiej protestować? W czasie zajęć razem z uczniami wspólnie porozmawiamy na temat (kulturotwórczej) roli buntu oraz o tym, w jaki sposób motyw ten funkcjonuje w różnych tekstach kultury. 

Przemiana

Jakie przemiany przechodzą superbohaterowie? Skąd bierze się w nas potrzeba metamorfozy? Czy warto zmieniać się za wszelką cenę? Podczas warsztatów razem z uczniami wspólnie odpowiemy na pytanie, dlaczego motyw przemiany jest tak silnie obecny w różnych tekstach kultury oraz dlaczego tak bardzo cenimy różnego rodzaju transformacje. 

Przyroda

Jaką rolę natura powinna odgrywać w naszym życiu? Dlaczego tak bardzo lubimy oglądać programy przyrodnicze? Jakie rośliny i zwierzęta zapisały się na kartach historii dziejów? W czasie zajęć razem z uczniami wspólnie pomówimy na temat wszystkich tych kwestii oraz przyjrzymy się motywowi przyrody w różnych tekstach kultury. 

Szczęście

W jaki sposób pojmujemy szczęście? Czy w ogóle potrafimy być szczęśliwi? O jakich krainach szczęśliwości możemy przeczytać na kratach historii literatury? Podczas warsztatów razem z uczniami wspólnie zastanowimy się nad motywem szczęścia w różnych tekstach kultury. 

Cierpienie

Czy cierpienie uszlachetnia? Co powoduje, że cierpimy? Czy w naszej kulturze dominuje szczęście czy może smutek? W czasie zajęć razem z uczniami wspólnie odpowiemy na pytanie o rolę cierpienia w naszym życiu oraz przyjrzymy się, w jaki sposób motyw ten funkcjonuje w różnych tekstach kultury.

Władza

W jaki sposób sprawować władzę? Czy łatwo jest rządzić? Którzy władcy utrwaleni zostali na kartach historii popkultury? Podczas warsztatów razem z uczniami wspólnie porozmawiamy na temat motywu władzy w różnych tekstach kultury oraz zastanowimy się nad tym, dlaczego różni twórcy tak często po niego sięgają.

Bohater

Czym jest (współcześnie) bohaterstwo? Kto może stać się bohaterem? Czy łatwo zostać nim w dzisiejszych czasach? W czasie zajęć razem z uczniami wspólnie przyjrzymy się motywowi bohaterstwa w różnych tekstach kultury oraz pomówimy na temat tego, jaki typ bohaterów zadomowił się na dobre w naszej wyobraźni zbiorowej. 

Wolność

Czy wolność powinna mieć swoje granice? Co czyni nas wolnymi? Czy sztuka może pomóc nam w przezwyciężaniu wszelkich barier? Podczas warsztatów razem z uczniami wspólnie zastanowimy się nad tym, jaki wpływ może mieć brak wolności na życie każdego człowieka oraz porozmawiamy na temat tego, w jaki sposób motyw ten funkcjonuje w różnych tekstach kultury. 

Dom

Co może stać się dla nas domem? Jakie słynne siedliska utrwalone zostały na kartach historii literatury? Czy każde domostwo musi być zawsze bezpieczną przystanią? W czasie zajęć razem z uczniami wspólnie podyskutujemy na temat motywu domu w różnych tekstach kultury oraz przeanalizujemy typową dla niego symbolikę. 

Problemy

Film dokumentalny

Co stanowi istotę filmów dokumentalnych? Czym różnią się one od filmowej fabuły? Czy zawsze mówią prawdę o świecie? Podczas warsztatów razem z uczniami wspólnie zastanowimy się nad tym, co można uznać za cechę charakterystyczną dla kina dokumentalnego, a także przyjrzymy się najważniejszym zjawiskom, stylom i twórcom polskiej szkoły dokumentu. 

Analiza filmu

Czym różni się analiza od interpretacji? Czy filmy również trzeba umieć czytać? W czasie zajęć wspólnie z uczniami nauczymy się podstawowych pojęć z zakresu języka filmu oraz tego, w jaki sposób powinniśmy spoglądać na kino, żeby je w pełni rozumieć.

Zrozumieć obrazy

Czego chcą od nas obrazy? Co do nas mówią? Czy zawsze były aż tak bardzo wszechobecne? Podczas warsztatów razem z uczniami wspólnie zastanowimy się nad tym, jak nam się żyje w kulturze obrazu, a także poznamy dobre praktyki związane z umiejętnością analizy malarstwa, fotografii, plakatów czy reklam. 

Fotografia

Jak wiele wspólnego mają ze sobą pamięć i fotografia? Dlaczego tak bardzo lubimy fotografować? Kiedy powstało pierwsze zdjęcie? Czy w obrazie można zapisać przeszłość? W czasie zajęć razem z uczniami wspólnie pomówimy o rozwoju fotografii oraz o tym, w jaki sposób wynalazek ten wpłynął na nasze widzenie rzeczywistości. 

Sztuka współczesna

Dlaczego tak często nie rozumiemy sztuki współczesnej? Czy oznacza to przede wszystkim, że jest nieudana i nie niesie z sobą jakiegokolwiek głębszego sensu? W czasie zajęć razem z uczniami wspólnie porozmawiamy na temat wybranych twórców, nurtów i zjawisk oraz dowiemy się, co trzeba umieć, żeby poruszać się sprawnie po świecie sztuki współczesnej.

Kultura remiksu

Czym jest remiks? Czy każdy z nas może zająć się (re)miksowaniem? Co nam to umożliwia? Podczas warsztatów wspólnie z uczniami odpowiemy na pytanie, po jakie (powracające) wątki i motywy najbardziej lubi sięgać literatura i sztuka, a także pomówimy o różnego rodzaju połączeniach, fuzjach, korespondencjach, powtórkach i inspiracjach. 

Audiowizualność

Jak oddziałują na nas ekrany? Do czego doprowadził prymat obrazu? W jaki sposób kształtuje nas technologia? Podczas warsztatów razem z uczniami wspólnie porozmawiamy na temat tego, na jakie zmiany w sposobach doświadczania rzeczywistości wpłynęła szeroko pojęta audiowizualność oraz przyjrzymy się najważniejszym zwrotom i przełomom, które ukonstytuowały dzisiejszy kształt kultury audiowizualnej. 

Język nowych mediów

Czy warto grać w gry komputerowe? Co w naszym życiu zmieniły social media? Po co nam Internet? W czasie zajęć razem z uczniami wspólnie zastanowimy się nad tym, co może stanowić wyróżnik języka nowych mediów, a także w jaki sposób wpłynął on na nasze formy komunikacji oraz na inne, niekiedy mniej oczywiste, dziedziny kultury i sztuki.

Media wobec stereotypów

Czym są stereotypy? W jaki sposób media wpływają na nasz sposób postrzegania świata? Jakie klisze, uprzedzenia i schematy powtarzane są najczęściej na małym i wielkim ekranie? Podczas warsztatów razem z uczniami wspólnie pomyślimy nad różnymi mechanizmami powstawania tego typu uproszczeń oraz zidentyfikujemy liczne konsekwencje ich powielania.

Fake news

Czym są fake newsy i dlaczego w nie wierzymy? Jakimi kanałami są z reguły przekazywane? Co powoduje, że tak łatwo dajemy się zwodzić fałszywym informacjom? W czasie zajęć razem z uczniami wspólnie porozmawiamy na temat najczęściej wykorzystywanych metod (medialnej) perswazji i manipulacji oraz nauczymy się, w jaki sposób można sobie z nimi wszystkim poradzić. 

Zasady uczestnictwa

Liczba miejsc na jednym warsztacie: do 35 osób. Jedna szkoła może zapisać się na maksymalnie 3 terminy z całej puli.

Aby zapisać grupę na zajęcia, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy. W przypadku terminu decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli natomiast chodzi o wybór zagadnienia – pozostawiamy tę decyzję Państwu i Państwa uczniom. Grupa może wybrać ten sam temat więcej niż raz. Jeśli zapisują się Państwo na zajęcia na 4 dni (lub mniej) przed warsztatem, prosimy o wybór tematów z działu „Motywy”.

 

Warsztaty "Czytaj kulturę!" zostały objęte patronatem honorowym przez Minister Edukacji Narodowej.

 

undefined

Zobacz również