Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
okładka publikacji „Instytucje kultury w środowisku cyfrowym”
Powrót

Instytucje kultury w środowisku cyfrowym | Publikacja online

Od 2014 roku Dział Edukacji i Badań NInA zorganizował kilkanaście seminariów audiowizualnych – spotkań, poświęconych wyzwaniom, jakie nowe technologie stawiają przed instytucjami kultury. Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą podsumowaniem tego cyklu.

Seminaria audiowizualne były przestrzenią wymiany doświadczeń między pracownikami działów internetowych i udostępniania, działów programowych, archiwistami, prawnikami, projektantami, badaczami, teoretykami i praktykami. W każdym z nich udział wzięło średnio 60 uczestników – pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, organizacji pozarządowych i jednostek naukowych, w sumie niemal 1000 przedstawicieli sektora GLAM. Rozmawialiśmy m. in. o wykorzystaniu metodologii User Experience i User Centered Design, prawnych aspektach udostępniania zbiorów, a także metodach opracowywania zasobów audiowizualnych.

Prezentowana publikacja powstała jako rezultat ostatniego seminarium, które odbyło się w listopadzie 2016 i nosiło tytuł Nowoczesna instytucja kultury. Miało ono charakter podsumowania dotychczasowych spotkań, dlatego zamiast skupiać się na jednym zagadnieniu postanowiliśmy pokazać szerszą perspektywę. Podjąć dyskusję o zmieniającej się roli instytucji kultury, o znaczeniu angażowania odbiorcy i budowania relacji z widownią, o wartości zbiorów, którymi zarządzamy i które upowszechniamy.

Artykuły są uporządkowane według trzech zagadnień, które w nowoczesnej instytucji kultury są, naszym zdaniem, najważniejsze: użytkownik, zasoby i strategie. Użytkownik musi być podstawowym punktem odniesienia, zasoby pozostają „sercem” każdej organizacji chroniącej dziedzictwo kulturowe, a strategia wyznacza kierunek do wszelkich działań. Dodatkowa część zatytułowana Konteksty to przestrzeń poświęcona filozoficznej refleksji nad kondycją człowieka zanurzonego w elektronicznej rzeczywistości.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja pozwoli łatwiej odnaleźć się instytucjom w środowisku cyfrowym . A Państwu – pasjonatom, pracujących na co dzień na rzecz upowszechniania naszego dziedzictwa – przysporzy przyjemności i inspiracji
do dalszego działania.

– Zespół Działu Edukacji i Badań NInA

Pobierz publikację | PDF

Pliki do pobrania
PDF
Instytucje_kultury_w_srodowisku_cyfrowym.pdf

Zobacz również