Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
fot. @sage_solar, Flickr, CC BY ND
Powrót

Matura z NInA | Warsztaty

Jesteś uczniem klasy maturalnej? Przyjdź na spotkania warsztatowe w ramach cyklu Matura z NInA, który przygotuje cię do egzaminu w zakresie analizy tekstów kultury. To także podróż przez historię filmu, teatru, rzeźby czy komiksu!

Analiza i interpretacja

Zmiana formuły ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oznacza konieczność posiadania szerszych umiejętności związanych z analizą i interpretacją tekstów kultury, takich jak: dzieło malarskie, rzeźba, obiekt architektoniczny, plakat filmowy, afisz teatralny, kadr filmowy i innych.

Dostępność do audiowizualnych tekstów kultury na portalu Ninateka i innych legalnych zasobów pozwoliła nam stworzyć program odwołujący się do szeroko pojętej historii sztuki, obejmujący również sztukę najnowszą. Warsztaty zostały opracowane przez dr. Roberta Pruszczyńskiego z Zakładu Komparatystyki Uniwersytetu Warszawskiego i Annę Równy, konsultantkę metodyczną i nauczycielkę języka polskiego i wiedzy o kulturze, autorkę publikacji metodycznych dotyczących edukacji polonistycznej i kulturowej na poziomie ponadgimnazjalnym.

Różne dziedziny sztuki

Przygotowaliśmy 12 tematów warsztatów, które stanowią kompendium wiedzy na temat specyfiki różnych dziedzin sztuki. Każdy warsztat składa się z 75-minutowego wykładu i około 15-minutowej części ćwiczeniowej.

Na cykl warsztatów składają się następujące tematy:

1. Film. Wprowadzenie w terminologię, metody analizy i interpretacji (16.09)

2. Mistrzowie polskiego kina (23.09)

3. Słynne adaptacje filmowe polskiej literatury (30.09)

4. Historia teatru. Modele dramatu (7.10)

5. Mistrzowie teatru polskiego (12.10)

6. Malarstwo. Język sztuki (21.10)

7. Polskie malarstwo współczesne. Język sztuki (28.10)

8. Rzeźba. Język sztuki (4.11)

9. Polska rzeźba nowoczesna i współczesna. Język sztuki (18.11)

10. Architektura. Język sztuki (25.11)

11. Plakat. Język sztuki (2.12)

12. Historia sztuki komiksu (termin do ustalenia – zostanie ustalony w późniejszym okresie)


Zajęcia poprowadzi dr Robert Pruszczyński. 

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w spotkaniach należy zapoznać się z regulaminem spotkań oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Osoby niepełnoletnie powinny dostarczyć formularz odręcznie podpisany przez opiekuna prawnego. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 16.30-18.00. Istnieje możliwość zapisywania się na pojedyncze spotkania, choć zachęcamy do uczestnictwa w pełnym kursie. 

Warsztaty zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja@nina.gov.pl, t. 22 380 49 81.

Pliki do pobrania
DOC
Regulamin warsztatów_Matura z NInA_27.04.2015.doc
PDF
Matura z NInA warsztaty formularz.pdf

Zobacz również