Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
fot. Eric E Castro, Flickr, CC BY ND
Powrót

Matura z NInA | Wykłady dla szkół

Jesteś nauczycielem w szkole ponadgimanzjalnej? Zapisz swoich uczniów na wykłady! Razem z nami przygotujecie się do egzaminu dojrzałości z języka polskiego w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.

Nowa matura, nowe umiejętności

Obowiązująca od 2015 roku zmiana formuły ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego wymusiła konieczność nabycia szerszych umiejętności związanych z analizą i interpretacją tekstów kultury, takich jak: dzieło malarskie, rzeźba, obiekt architektoniczny, plakat filmowy, afisz teatralny, kadr filmowy i innych.

Dostępność audiowizualnych tekstów kultury w portalu Ninateka i innych legalnych zasobów pozwoliła nam stworzyć program odwołujący się do szeroko pojętej historii sztuki, obejmujący również sztukę najnowszą. Wykłady zostały opracowane przez dr. Roberta Pruszczyńskiego z Zakładu Komparatystyki Uniwersytetu Warszawskiego i Annę Równy, konsultantkę metodyczną i nauczycielkę języka polskiego i wiedzy o kulturze, autorkę publikacji metodycznych dotyczących edukacji polonistycznej i kulturowej na poziomie ponadgimnazjalnym.

Przekrojowe tematy

Przygotowaliśmy dla Was dwa tematy wykładów do wyboru, które ze względu na materiał reprezentacyjny mają charakter poglądowy. Nie tylko opierają się na utrwalaniu czy poznawaniu tekstów kultury, ale również ćwiczą podstawowe umiejętności analizy i interpretacji:

1. Odwołania do mitu orfickiego w różnych tekstach kultury.

2. Sposoby funkcjonowania motywu władzy w różnych tekstach kultury.

Oba pakiety tematyczne składają się z wykładu z prezentacją multimedialną, broszury dla nauczyciela i broszury dla ucznia. Zawierają podstawową wiedzę o artystach i ich dziełach, wyjaśnienie niezbędnych terminów i pojęć, a także wzbogacającą bibliografię. Materiały dla ucznia pokazują specyfikę różnych przekazów audiowizualnych na przykładzie wzorcowych analiz: obrazu, rzeźby, plakatu, sceny filmowej, czy dzieła architektonicznego. Odwołując się do znanych tematów i motywów, mówią o różnicach, ale też o tym co wspólne dla literatury i innych dziedzin sztuki. Materiały dla nauczyciela zawierają: scenariusz lekcji i karty pracy do wykorzystania na lekcji.

Jak wziąć udział?

Spotkania odbywają się w środy w godz. 10.30-12.00 oraz w czwartki w godz. 9.00-10.30. Jeżeli chcesz zapisać swoich uczniów na wykład zapoznaj się z regulaminem spotkań oraz z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem wypełnij formularz zgłoszeniowy. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z wzięciem udziału w spotkaniu – skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia waszego udziału.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja@nina.gov.pl; t. 22 380 49 81. 

Wykłady zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Pliki do pobrania
DOC
Regulamin wykładów_Matura z NInA_27-04-15.doc

Zobacz również