Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
il. Piotr Chuchla
Powrót

Dozwolony użytek w dydaktyce | Otwarte zasoby edukacyjne

Monika Osmańska przedstawia problematykę wykorzystywania prac chronionych prawem autorskim w procesie dydaktycznym zgodnie z regulacjami polskiego prawa autorskiego. Autorka analizuje adekwatność polskich przepisów do nowych technologii informacyjnych i proponuje poprawki do polskiego prawa autorskiego. Porusza też kwestię otwartych zasobów edukacyjnych i tego, czy mogą one stanowić realną alternatywę dla dozwolonego użytku.

Wprowadzenie

Dozwolony użytek stanowi określone przez ustawodawcę okoliczności i przypadki, w których możliwe jest korzystanie z twórczości objętej ochroną prawnoautorską bez potrzeby uzyskania zgody autora lub posiadacza praw. W polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszystkie rodzaje dozwolonego użytku uregulowano w art. 23-35. Ze względu na duże znaczenie edukacji, wykorzystanie w celach edukacyjnych wydaje się być w pełni uzasadnione. 

Wzór cytowania

M. Osmańska, Wykorzystywanie utworów w dydaktyce w świetle ochrony autorskoprawnej. Dozwolony użytek i otwarte zasoby edukacyjne, „Themis Polska Nova”, 2014, nr 2(7), s. 190-223.

 

Pobierz pełny artykuł | PDF

 

 

Zobacz również