Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Kontrole w Narodowym Instytucie Audiowizualnym

Spis kontroli przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w latach 2009-2013.

2013 r.

1.
Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
Czas trwania kontroli: 19.02 - 1.03.2013 r.

2.
Podmiot kontrolujący: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zakres kontroli: Wykonywanie postanowień ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
Czas trwania kontroli: 25.04.2013 r.

 

2012 r.

1.
Podmiot kontrolujący: Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zakres kontroli: Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Programu Wieloletniego Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie UE, oraz działalność Instytutu w zakresie pełnienia funkcji operatora Programu Wieloletniego Kultura+ priorytet Digitalizacja
Czas trwania kontroli: 10.02 - 30.03.2012 r.

2.
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Zakres kontroli: Wykonywanie przez państwowe instytucje kultury zadań MKiDN
Czas trwania kontroli: 22.05 - 6.07.2012 r.

2010 r.

Podmiot kontrolujący: Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zakres kontroli: Kontrola realizacji działalności statutowej, organizacji gospodarki finansowej i ewidencji księgowej, wybranych kosztów, zamówienia publiczne
Czas trwania kontroli: 11.01 - 5.02.2010 r.

Data publikacji: 05 / 03 / 2012