Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Wyniki 5. naboru PW Kultura+, priorytet Digitalizacja

26 instytucji, w tym studia filmowe, biblioteki, muzea i archiwa, otrzymało dofinansowanie 8,4 mln zł na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w ramach 5. edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. NInA jest operatorem priorytetu.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 9 kwietnia 2015 r. zostały ogłoszone wyniki V naboru wniosków do Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Digitalizacja”. Łączna kwota dofinansowania wynosi 8 432 268 mln zł. Dotację na realizację projektów digitalizacyjnych uzyskało 26 instytucji. Listy wniosków rozpatrzonych pozytywnie i negatywnie oraz Lista wniosków z błędami formalnymi znajdują się w sekcji Do pobrania.

Celem głównym Priorytetu „Digitalizacja” jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.

W ramach tej części Priorytetu wyróżnić należy 5 celów operacyjnych, realizowanych poprzez:

 1. zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych;
 2. digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego w tym: materiałów bibliotecznych, muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz materiału audiowizualnego;
 3. zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów;
 4. udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych;
 5. zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów audiowizualnych i zasobów zabytków.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie projektów przewidujących:

 1. tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych poprzez: tworzenie i wyposażenie pracowni digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie;
 2. digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w tym muzealiów, zabytków, materiałów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych;
 3. udostępnienie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych poprzez prowadzenie archiwów cyfrowych, bibliotek cyfrowych, wirtualnych muzeów oraz mediatek cyfrowych.

Uwaga: Niemożliwe jest złożenie wniosku na projekt realizowany jedynie w zakresie o którym mowa w ust. 1.

Beneficjentami środków mogą być:

 1. Państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 2. Samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 3. Archiwa Państwowe.

Wysokość dotacji z w ramach Priorytetu „Digitalizacja” wynosi:

 1. Minimalna kwota wnioskowana – 100 000 zł;
 2. Maksymalna kwota wnioskowana – 2 000 000 zł.

Udział procentowy dotacji w ramach Priorytetu „Digitalizacja” stanowi maksymalnie:

 1. 100% dofinansowania projektu dla państwowych instytucji kultury i archiwów państwowych;
 2. 80% dofinansowania projektu dla samorządowych instytucji kultury. Środki własne wnioskodawcy będą stanowić 20% wszystkich kosztów, które łącznie z dotacją z Priorytetu stanowić będą 100% kosztów realizacji projektu.

Kontakt: 

Krzysztof Trochim
krzysztof.trochim@nina.gov.pl
tel.: 22 380 49 51

Łukasz Nowak
lukasz.nowak@nina.gov.pl
tel.: 22 380 49 53

Magdalena Pauk
magdalena.pauk@nina.gov.pl
tel.: 22 380 49 51

Pliki do pobrania
PDF
Lista wniosków z błędami formalnymi - nabór - 2015.pdf
PDF
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie - nabór 2015.pdf
PDF
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie - nabór 2015.pdf
Data publikacji: 09 / 04 / 2015