Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony „Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Numer postępowania: NInA_PN_10_2015

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 („Zamawiający”), ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Narodowego Instytutu Audiowizualnego”. Numer postępowania: NInA_PN_10_2015

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Narodowego Instytutu Audiowizualnego w oparciu o zawartą umowę.

Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

Miejscem dostawy energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji jest siedziba Narodowego Instytutu Audiowizualnego ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 grudnia 2015 roku o godz. 11:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 22 grudnia 2015 o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ. W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Energia”.

Pliki do pobrania
PDF
NInA_PN_10_2015_SIWZ.pdf
PDF
NInA_PN_10_2015_ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCX
Załączniki 3-7 w wersji edytowalnej.docx (1)
PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ_NInA_PN_10_2015.pdf
PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_NInA_PN_10_2015.pdf