Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Usługa kompleksowej ochrony osób i mienia dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Numer postępowania: NInA_PN_2_2016

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Usługa kompleksowej ochrony osób i mienia dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego”. Numer postępowania: NInA_PN_2_2016.

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej ochrony osób i mienia dla  Narodowego Instytutu Audiowizualnego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu  29 czerwca 2016 roku o godz. 11:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 29 czerwca 2016 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Ochrona”.

Pliki do pobrania
DOCX
NInA_PN_2_2016_Załączniki 3-7a w wersji edytowalnej.docx
PDF
NInA_PN_2_2016_SIWZ.pdf
PDF
NInA_PN_2_2016_ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF
NInA_PN_2_2016_wyjaśnienia treści SIWZ_24.06.2016.pdf
PDF
NInA_PN_2_2016_wyjaśnienia treści SIWZ_27.06.2016.pdf
PDF
NInA_PN_2_2016_wyjaśnienia treści SIWZ_28.06.2016.pdf
PDF
NInA_PN_2_2016_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf