Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony na Utrzymanie Systemu dystrybucji mediów, dystrybucja mediów oraz utrzymanie i rozwój stron internetowych środowiska Ninateki

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Utrzymanie Systemu dystrybucji mediów, dystrybucja mediów oraz utrzymanie i rozwój stron internetowych środowiska Ninateki (Numer postępowania: NInA_PN_2_2017)

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu, na który składa się Serwis NINATEKA (wydawany przez NInA portal internetowy VOD udostępniający materiały audiowizualne, audialne oraz inne treści, składający się m.in. z głównego katalogu filmów i audio oraz z kolekcji materiałów audiowizualnych takich jak Kolekcja Wojciech Kilar, Kolekcja Andrzej Panufnik, Kolekcja Trzej Kompozytorzy, Kolekcja Sztuki Współczesnej, Kolekcja Archiwa Transformacji ’89, Kolekcja teatralna), CMS Insys Play NINATEKA, system Single Sign-On, platforma do transkodowania i dystrybucji w internecie materiałów audiowizualnych i audialnych udostępnianych i publikowanych przez NInA, moduły integracji z SAM oraz API wraz ze wszystkimi treściami i materiałami audiowizualnymi (plikami) udostępnianymi poprzez System w internecie, zintegrowane ze sobą, a także Serwis Katalog Archiwum NInA. Świadczenie usług przez Wykonawcę polega na:

1)         hostingu, utrzymaniu i obsłudze Systemu;

2)        wykonaniu migracji Systemu wraz z migracją contentu;

3)        utrzymaniu oraz dystrybucji w internecie materiałów audiowizualnych i audialnych publikowanych między innymi w Serwisie NINATEKA oraz w Serwisie Katalog Archiwum NInA;

4)        zapewnieniu wydajności, obsłudze administracyjnej i SLA Systemu oraz Serwisu Katalog Archiwum NInA;

5)        zapewnieniu zabezpieczenia dystrybuowanych poprzez System i Serwis Katalog Archiwum NInA materiałów audiowizualnych np. zabezpieczeniem typu DRM na koszt Wykonawcy;

1)         zapewnienie gotowości webmasterskiej i administracyjnej na okoliczność co najmniej 3 Akcji Specjalnych;

2)        rozwoju Systemu oraz Serwisu Katalog Archiwum NInA przez cały okres trwania umowy w ramach roboczogodzin;

6)        udzieleniu gwarancji i licencji,

7)        przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworu/Utworów

       zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  11 kwietnia 2017 roku o godz. 11:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 11 kwietnia 2017 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

 

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Utrzymanie Systemu”.

Pliki do pobrania
PDF
NInA_PN_2_2017_SIWZ.pdf
PDF
NInA_PN_2_2017_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCX
NInA_PN_2_2017 _Załaczniki 3-8_Word.docx
PDF
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_NInA_PN_2_2017.pdf
PDF
Informacja w trybie art. 86 ust.5 Ustawy PZP_NInA_PN_2_2017.pdf
PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_NInA_PN_2_2017 23.05.2017.pdf