Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Pomiary 3D w ramach PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja
Powrót

Podsumowanie PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja

Program Wieloletni Kultura+, Priorytet Digitalizacja to pięć lat i 187 zrealizowanych projektów. Budżet Programu wynosił 120 mln złotych z czego na realizację powyższych projektów przyznano dotacje na ponad 79 mln złotych. Dzięki programowi m.in. stworzono nowe pracownie digitalizacyjne, udostępniono i rozszerzono kolekcje muzealne w Internecie czy zrekonstruowano największe dzieła polskiej kinematografii. Z dofinansowania w ramach PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja skorzystało łącznie ponad 80 instytucji – oraz niezliczona liczba odbiorców. Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) był z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Operatorem programu.

PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja przez 5 lat wspierał projekty związane z digitalizacją i upowszechnianiem w Internecie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego. W tym czasie udało się stworzyć 50 pracowni digitalizacyjnych, wykonać ponad 76 300 000 skanów a ponad 64 000 000 udostępnić w Internecie.

Priorytet Digitalizacja w ramach programu Wieloletniego Kultura+ powstał przede wszystkim w celu digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów audiowizualnych, bibliotecznych, muzealnych, zabytków oraz zbiorów archiwalnych. Dzięki temu poszerzony dostęp do kultury zyskali zwłaszcza mieszkańców wsi i małych miast.

Operatorem PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, był Narodowy Instytut Audiowizualny, który pełni zarazem funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów audiowizualnych. Pozostałe cztery Centra Kompetencji, wspólnie z NInA odpowiedzialne za wypracowanie odpowiednich standardów digitalizacji polskiego dziedzictwa kulturowego i opracowanie polityki digitalizacyjnej w ramach priorytetu, to: Biblioteka Narodowa - w zakresie digitalizacji obiektów bibliotecznych, Narodowe Archiwum Cyfrowe - digitalizacja materiałów archiwalnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - w zakresie digitalizacji obiektów muzealnych, Narodowy Instytut Dziedzictwa - w zakresie digitalizacji zabytków.

Wśród wniosków rozpatrzonych pozytywnie w latach 2010-2015 znalazły  się bardzo zróżnicowane projekty. 

 

kadr porównawczy filmu przed i po rekonstrukcji

 

Część zasobów programu przeznaczono na działania w sektorze audiowizualnym. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, beneficjent 4 naborów, środki przeznaczyła m.in. na cyfrową rekonstrukcję filmów dokumentalnych, digitalizację dwustu kronik filmowych i ich cyfrową dystrybucję, aktualizację i modernizację pracowni rekonstrukcji dźwięku oraz rozbudowę biblioteki cyfrowej. Rekonstrukcję cyfrową dzieł polskiej kinematografii dzięki  PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja, przeprowadziły również Studio Filmowe Zebra, Studio Filmowe Tor oraz Studio filmowe Kadr. Ze środków programu cyfrowo ulepszono  m.in.: „Dzieje grzechu” reż. Walerian Borowczyk, „Rok spokojnego słońca” reż. Krzysztof Zanussi, „Deja vu" reż. Juliusz Machulskiego, „Dług" reż. Krzysztof Krazue, „Jak być kochaną" reż. Wojciech Jerzy Has czy „Człowiek na torze” reż. Andrzej Munk. W wielu przypadkach zrekonstruowane filmy są umieszczane bezpłatnie w Sieci, m.in. na portalu Ninateka.

 

Digitalizacja zabytków muzealnych w ramach PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja
null

 

Beneficjentami PW Kultura+ są także instytucje narodowe. W ramach dofinansowanych projektów Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie wdrożyło dwie innowacyjne technologie digitalizacyjne - precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej oraz systemu informacji przestrzennej GIS. Dzięki konsekwentnej realizacji założonych celów udało się stworzyć światowej klasy Pracownię Dokumentacji Trójwymiarowej, która dysponuje najnowocześniejszym sprzętem.   

Muzeum Narodowe w Warszawie dzięki pozyskanym środkom rozpoczęło masową digitalizację kolekcji muzealnych. Dofinansowanie pozwoliło stworzyć nowe pracownie digitalizacyjne, zmodernizować infrastrukturę i unowocześnić serwis Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie. W efekcie liczba wykonywanych rocznie skanów i zdjęć wzrosła o 292 %.  

Z kolei projekt Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina koncentrował się wokół dokumentacji, zabezpieczenia i upowszechnienie dziedzictwa Fryderyka Chopina w Internecie. Digitalizacja całego inwentarza instytucji - w sumie ok. 6500 obiektów – zakończy się w 2020 roku.

Natomiast Muzeum Historii Polski w Warszawie przeprowadziło cyfryzację i w trybie trybie otwartego dostępu udostępniło kilkadziesiąt czasopism naukowych z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Efekty tej pracy są dostępne w bazie czasopism humanistycznych i społecznych BazHum.

Digitalizacja zabytków muzealnych w ramach PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja
null

 

Program wieloletni PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja od początku istnienia kładł duży nacisk na digitalizację i udostępnianie zasobów instytucji zajmujących się dziedzictwem lokalnym i regionalnym.

Digitalizację wybranych czasopism wychodzących na terenie Górnego Śląska w latach 1887 – 1939 oraz udostępnienie ich w ramach kolekcji czasopism Śląskiej Biblioteki Cyfrowej udało się przeprowadzić Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Muzeum Ziemi Prudnickiej zdigitalizowało i opublikowało m.in. wielkoformatowe papierowe wzorniki tkackie; jest to jedyny taki zbiór w Polsce. Ponadto projekt PW Kultura + umożliwił Muzeum rozpoczęcie cyfryzacji materiałów innych muzeów z terenu Śląska.

Dzięki uzyskanej dotacji w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej cyfryzacji poddano wszystkie zabytki architektury i sztuki miasta Sucha Beskidzka. Szczególne znaczenie dla zachowania narodowego dziedzictwa kulturowego miała digitalizacja zbiorów XVIII-wiecznej Biblioteki Kanoników Regularnych Luterańskich, która zawiera niezwykle cenne przykłady starych druków, manuskryptów i ksiąg.

Z kolei Wydawnictwo Miejskie Posnania  w ramach Programu zdigitalizowało  i upowszechniło dziesiątki tysięcy archiwaliów związanych z historią Poznania, przechowywanych w archiwach poznańskich instytucji. Wyjątkowym osiągnięciem jest przede wszystkim portal Cyryl - największe cyfrowe archiwum materiałów historycznych dotyczących miasta Poznań.

 

Szczegółowe informacje dotyczące PW Kultura+, priorytet „Digitalizacja”, w tym listy rozpatrzonych pozytywnie wniosków, znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakładce „Programy”.