Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA

Misja

Nasza misja bierze się z marzeń. Chcemy więcej zjawiskowych filmów i spektakli. Chcemy dobrej muzyki i sztuki przełamującej konwencje. Chcemy współtworzyć kulturę audiowizualną i udostępniać ją wam w świetnej jakości i wygodnej formie. Chcemy wspólnie wsłuchiwać się w to, co nadchodzi, dyskutować o tym, co było i przede wszystkim uczestniczyć w tym, co dzieje się tu i teraz – we współczesnym świecie.

Instytut teraźniejszości

Interesuje nas kultura żywa, jeszcze nieukonstytuowana i niedoskonała. Myślimy o niej jako procesie, a nie zastygłej formie; jako czymś, co się dzieje, a nie jest tylko serią statycznych kierunków, kanonów, dzieł i narracji. Kultura to paliwo, która zasila naszą wyobraźnię słowami, obrazami i dźwiękami, stwarza przestrzeń do stawiania pytań, zachwytu i odkrywania nowych obszarów.

Takie podejście wyrasta ze specyfiki współczesnej kultury, zmiennej i nieuchwytnej, wymykającej się opisom i kodyfikacjom, kultury, której częścią są media – zmieniające standardy komunikacji, obecności i doświadczania czasu. Uczymy się ją rozumieć i wchodzić z nią w dialog – poprzez projekty internetowe, wydarzenia artystyczne, festiwale, debaty i publikacje. Chcemy wspólnie z naszymi odbiorcami zrozumieć zachodzące w niej procesy, nazywać je i czynnie uczestniczyć w ich kształtowaniu. Chcemy razem z najlepszymi polskimi twórcami, krytykami, badaczami i animatorami stworzyć miejsce otwarte na eksperyment i odważne myślenie, miejsce, które nazywamy instytutem teraźniejszości. 

Kultura dla ludzi, nie dla ekspertów

Poza płynnością, współczesna kultura ma jeszcze jedną ważną cechę – równouprawnienie odbiorców, którzy ją współtworzą i recenzują, a tym samym wpływają na jej dalszy rozwój. Podoba nam się to, że to oni mają decydujący głos. Chcemy kultury ukierunkowanej społecznie, w której chodzi o spotkanie, a nie o logikę sygnału i odbioru. Zależy nam na współpracy, na współtworzeniu i współbyciu. Kultura to dla nas coś więcej niż sztuka, to pretekst do spotkania, kontaktu, poznania innych ludzi i świata.

Dlatego interesują nas przede wszystkim ludzie – ich historie, wspomnienia, umiejętność obserwacji i dzielenia się swoim językiem i wrażliwością z innymi. Nasza siedziba na Służewie to otwarte, żywe miejsce, w którym proponujemy bogaty program wydarzeń kulturalnych, ale też wspieramy niezależne oddolne inicjatywy i organizujemy cykliczne akcje sąsiedzkie. W urzeczywistnieniu tej misji szczególnie istotny jest dla nas program edukacji medialnej, który ma pomóc zwiększać kompetencje zarówno odbiorców, jak i instytucji w zetknięciu z przekazami współczesnej kultury.

Żywe archiwa kultury

Nie fetyszyzujemy jednak zmian i postępu technologicznego. Teraźniejszość to przecież tylko najnowsza wersja przeszłości. Dlatego rdzeniem naszej działalności pozostaje troska o najcenniejsze polskie utwory audiowizualne. Dbamy o nie w sensie technicznym (poprzez procesy archiwizacji i digitalizacji), funkcjonalnym (poprzez atrakcyjne i skuteczne ich rozpowszechnianie), ale też w sensie społecznym: chcemy polską kulturę odkrywać na nowo, czytać ją współczesnymi oczami i wciąż szukać dla niej publiczności, także wśród młodych odbiorców.

Wierzymy, że wartość naszego archiwum, zarówno stacjonarnego, jak i internetowego, nie opiera się wyłącznie na liczbie i jakości zdigitalizowanych utworów, lecz zależy od sposobu i zaangażowania, z jakim z niego korzystacie. Archiwum to nie tylko anonimowa baza danych, ale też inspirujące źródło historii, emocji i wiedzy, dla konkretnych osób, tu i teraz. Dlatego do opisania tego, co robimy, używamy też czasami sformułowania żywe archiwum kultury. 

Zapraszamy do wspólnych poszukiwań, dociekań i odkryć!

Standardy jakości – ISO i Karta Różnorodności

Skuteczne zarządzanie

NInA uzyskał poświadczenie skuteczności zarządzania jakością według najnowszej międzynarodowej normy ISO 9001:2015 w zakresie działalności: digitalizacja, archiwizacja i udostępnianie zasobów audiowizualnych, a są to trzy kluczowe obszary misji NInA. ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Certyfikaty potwierdzające zgodność systemów zarządzania jakością z ww. normą wydawane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). NInA jest jedną z pierwszych instytucji w Polsce, które otrzymały poświadczenie zgodnie z najnowszymi normami.

NInA sygnatariuszem Karty Różnorodności

NInA dołączył do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, zobowiązując się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania. Dotyczy to takich aspektów jak płeć, wiek, stan zdrowia, rasa, narodowość, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, tożsamość płciowa, status rodzinny, styl życia. Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji.