Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Powrót

Edukacja medialna i informacyjna

Narodowy Instytut Audiowizualny pełni funkcję instytucji zarządzającej priorytetem „Edukacja medialna i informacyjna” w programie „Edukacja” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PROGRAM DOTACYJNY „EDUKACJA MEDIALNA I INFORMACYJNA”

Celem programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest wspieranie zadań z obszaru edukacji medialnej i informacyjnej, której istotą jest przygotowanie do świadomego korzystania z nowych mediów oraz rozwój kompetencji związanych ze stymulowaniem działań twórczych obywateli w posługiwaniu się nimi. Kompetencje medialne, uznawane za czwartą bazową kompetencję po umiejętności czytania, pisania i liczenia, stanowią podstawę refleksyjnego korzystania z nowych mediów i mediów masowych. Kompetencje informacyjne zaś warunkują efektywne korzystanie z rozmaitych zasobów informacji, od bibliotecznych i archiwalnych po elektroniczne. Osią kompetencji medialnych i informacyjnych jest świadome korzystanie z mediów masowych oraz rozmaitych zasobów informacji.

Zadania

Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów podnoszących kompetencje medialne i informacyjne ich odbiorców, a także przygotowujących ich do świadomego i twórczego korzystania z nowych mediów, a tym samym, do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie XXI wieku.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań rozwijających kompetencje medialne, w tym m.in. dotyczących języka mediów, wyszukiwania informacji, tworzenia, udostępniania kreatywnych treści oraz zadań adresowanych do kadr kultury.

 
Działania priorytetowe

Priorytetowo traktowane będą projekty kompleksowe, realizowane poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców. Zadania powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, uwzględniającą realne potrzeby docelowych grup odbiorców oraz adekwatny do zamierzonych efektów dobór narzędzi edukacyjnych i treści. W tym kontekście ważne są przedsięwzięcia dotyczące aktywnego i kreatywnego korzystania z mediów w zakresie wszelkich aktywności związanych z działaniami kulturalnymi i społecznymi, przy świadomości uwarunkowań prawnych.

Składanie wniosków

Wnioski składać mogą samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizacje pozarządowe.

Dla prawidłowego złożenia dokumentu obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl. Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

 

Informacji o programie udzielają:

Pliki do pobrania
PDF
Raport Podsumowujacy.pdf