Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Powrót

Kultura w płynnej nowoczesności | Zygmunt Bauman

Z okazji Europejskiego Kongresu Kultury, nakładem NInA i Agory ukazała się książka profesora Zygmunta Baumana Kultura w płynnej nowoczesności.

Zygmunt Bauman, jeden z najważniejszych twórców koncepcji ponowoczesności i najbardziej wpływowych myślicieli społecznych na świecie, w swojej książce sięga do genezy pojęcia „kultura”, analizuje procesy, którym podlegała w przeszłości i podlega obecnie, wskazuje na zagrożenia i szanse jej rozwoju w przyszłości. Wyjaśnia, jak współczesną kulturę determinuje tempo zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości – zwłaszcza mechanizmy wolnego rynku, sytuacja gospodarcza, postępujący proces globalizacji oraz „kompulsywna i obsesyjna modernizacja”. Profesor stwierdza:

,,
Kultura składa się dziś z ofert, nie nakazów; z propozycji, a nie norm. Nie posiada "ludu" do oświecania i uszlachetniania; posiada natomiast klientów do uwodzenia. Uwodzenie, w odróżnieniu od oświecenia czy uszlachetnienia, nie jest zadaniem do jednorazowego, raz-na-zawsze spełnienia, lecz niekończącą się czynnością. Funkcją kultury nie jest zaspokajanie istniejących potrzeb, ale stwarzanie nowych. Jej troską naczelną jest zapobieganie satysfakcji, która nie pozostawiłaby miejsca dla dalszych, nowych i jeszcze niezaspokojonych pożądań i zachcianek.
,,

Zawarte w książce refleksje wyznaczyły ramy intelektualne Europejskiego Kongresu Kultury. Były inspiracją i punktem wyjścia do rozważań o kondycji i przyszłości współczesnej kultury. Ale nie tylko. Jak pisze we wstępie redaktor wydawnictwa, Paweł Goźliński:

,,
Kultura w płynnej nowoczesności jest „wezwaniem do rewolucji na temat naszych wyobrażeń, zrutynizowanych interpretacji, które zamiast zbliżać nas do istoty kulturowego procesu (jesteśmy naraz „sprawcami” i „ofiarami”), zaciemniają nam jego obraz. Wezwaniem radykalnym, domagającym się nie tylko nowych kulturowych wizji, ale też pełnego w nie zaangażowania. Dlatego czytanie Baumana nie jest bezpieczną konsumpcją kolejnych idei. Jest zobowiązaniem. Jeśli więc woli ktoś pozostać na bezpiecznej pozycji zdystansowanego "krytyka kultury", nie dla niego jest Kultura w płynnej nowoczesności. To książka performance. Książka, która działa.
,,

Polskiej edycji książki towarzyszy film Krzysztofa Rzączyńskiego Miłość, Europa, Świat Zygmunta Baumana. 13 czerwca 2011 roku, miesiąc po polskiej premierze, brytyjskie wydawnictwo Polity Press wydało angielską wersję książki – Culture in a Liquid Modern World w tłumaczeniu Lidii Bauman.

 

Fragment wykładu profesora Zygmunta Baumana na Europejskim Kongresie Kultury 2011.

Zobacz również