Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
Powrót

Biblioteki i archiwa na rynku cyfrowym | Konferencja

Porozmawiajmy – w gronie naukowców i praktyków – o wyzwaniach, jakie stoją przed bibliotekami i archiwami w czasach prężnie rozwijającego się rynku cyfrowego.
Data
ŚR   15 / 02 / 2017
Godzina
10:00  –  17:00
Miejsce
Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
Sala Ziemia Obiecana | Pierwsze piętro

Na konferencji omówione zostaną takie zagadnienia, jak digitalizacja zasobów bibliotecznych, otwarte zasoby edukacyjne, standardy archiwizacji dokumentów elektronicznych, zastosowanie technologii mikrokomputerów w bibliotekach, prawnoautorskie aspekty działalności bibliotek i archiwów, problemy podatkowe w funkcjonowaniu bibliotek i archiwów, długoterminowa archiwizacja publikacji elektronicznych, projektowanie i ocena systemów informacyjno-wyszukiwawczych.

Program

10.00–10.20 Otwarcie konferencji i przywitanie gości

10.20–12.00 Część I. Polityka państwa wobec zasobów archiwalnych i bibliotecznych

Paweł Lewandowski (MKiDN), Jarosław Czuba (MKiDN), dr Wojciech Woźniak (NDAP), Dominik Cieszkowski (BN), Marianna Otmianowska (NAC), Maciej Dydo (MKiDN), Grzegorz Kłębek (BUW), Karol Kościński (MKiDN)

12.00–12.20 Przerwa

12.20–14.20 Część II. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Potrzeba ochrony przekazów kultury narodu

– Cyfryzacja bibliotek – początki i teraźniejszość | prof. dr hab. Rafał T. Prinke (AWF w Poznaniu), prof. Krzysztof Wisłocki (Politechnika Poznańska)

– Biblioteki w środowisku społecznościowego Internetu | dr Grzegorz Gmiterek (WDIiB UW)

– Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym | dr Jarosław Pacek (Biblioteka Narodowa)

– Zastosowanie technologii mikrokomputerów w bibliotekach | dr Zdzisław Dobrowolski (WDIiB UW)

– Problemy podatkowe w funkcjonowaniu bibliotek i archiwów | mgr Paweł Trojanek (dor. podatkowy, doktorant WP UH SWPS)

14.20–15.00 Przerwa na lunch

15.00–17.00 Część III Archiwa skarbnicą narodu

– Status Narodowego Zasobu Archiwalnego | dr Marek Konstankiewicz (WH UMCS)

– Otwarte zasoby. Miraże wolności wobec gorsetu prawa | prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (WP UH SWPS, sędzia SN w st. spocz.)

– Długoterminowa archiwizacja publikacji elektronicznych | dr Aneta Januszko-Szakiel (IINiB UJ)

– Zmiany w prawie autorskim wyzwaniem dla bibliotek | dr Ksenia Kakareko (WDIiB UW)

– Czy działalność bibliotek i archiwów nie podlega kontroli? | mgr Robert Kaczmarczyk (doktorant WP UH SWPS, NIK)

17.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Warsztaty

Zapraszamy również na warsztaty Nowe spojrzenie na biblioteki i archiwa, które odbędą się w NInA dzień później.

Więcej informacji

Rejestracja

Aby zarejestrować się jako uczestnik konferencji, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorzy

Narodowy Instytut Audiowizualny, Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz również